Päivittää

KÄYTTÖEHDOT

 

Voit vuokrata pyörän bitmadpark.fi sivustolta yhden päivän päähän. Samalle päivälle ei voi varata nettisivun kautta, jotta voimme varmistua että pyörä ja valmentaja on saatavilla. Sivustolla näkyy onlinessa ne pyörät, mitkä on vapaana valitsemallasi ajankohtana. Ajoaika tunnissa on n. 50min, jotta pystymme tankkaamaan ja huoltamaan pyörän seuraavalle tunnille

Pyöriä voi vuokrata Vantaan vauhtikeskuksen aukioloaikojen mukaisesti ma-pe klo 10-20 ja la-su 10-18.

 

Voit vuokrata ajo-opetuksen tai valmennuksen vuokrauksen yhteydessä nettisivullamme tai paikan päällä Vantaan Lavangossa.

Ajo-ohjeistus on aloittelijoille tarkoitettua neuvontaa, jotta ajaminen on turvallista ja saat tiedot ajoasennosta ja perustoiminnoista ajamisen aikana.

Valmennuksesta vastaa suomen huippuvalmentaja Ludde Söderberg,  joka valmentaa tällä hetkellä SM -tason kuskeja. Valmennuksessa voidaan rakentaa koko kauden valmennus tai erilaisia rastikoulutuksia, missä keskitytään motocrossin saloihin.

 

Bitmad Park sijaitsee Vantaan Lavangossa. Toimisto, suihku ja sauna sijaitsee Vantaan moottorikerhotalon viereisissä rakennuksissa. Osoite on Katriinantie 31, 01530 Vantaa, 040 833 7222

 

Kaikki vuokraukset maksetaan paikan päällä Vantaalla vuokraamossa. Maksutapoina pankki-, luottokortit sekä käteinen.

 

Vuokrauksen peruutus on tehtävä viimeistään yhtä (1) päivää ennen vuokrausta valmennus- ja muiden käytännön järjestelyjen takia. Pidätämme oikeuden veloittaa tätä myöhemmin tulevista peruutuksista 75 % vuokrauksen hinnasta. Samana päivänä tai peruuttamatta jääneistä vuokrauksista pidätämme oikeuden veloittaa vuokrauksen hinnan täysimääräisesti.

 

Asiakkaan omavastuu on esinevahingoissa 350 euroa / pyörä. Liikenne- ja maastoliikennevakuutuksen käyttöön johtavien vahinkojen omavastuu on 500 euroa / henkilö.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
22.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Bitmad Park Oy, Y-tunnus 2885827-9
Katriinantie 31, 01530 Vantaa, Suomi
Puh. 040-833 7222, info@bitmadpark.fi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Bitmad Park
Katriinantie 31, 01530 Vantaa, Suomi
040-833 7222, info@bitmadpark.fi

3. Rekisterin nimi
Bitmad Park Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään käyttäjien vuokrausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin (henkilötietolaki 8 §).

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja markkinointiluvat

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto:

Rekisterin tiedot ovat tallennettuna suljettuun tilaan johon on pääsy ja mahdollisuus käsitellä aineistoa vain siihen tehtävään nimetyllä henkilöllä.

b. Sähköisesti käsiteltävät aineistot
Rekisterin tiedot ovat suojattu nykyaikaisilla tietoturvaratkaisuilla. Aineistoon on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa henkilöille rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä on oikeus vaatia antamansa tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy henkilön vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti: Bitmad Park, Katriinantie 31, 01530 Vantaa, Suomi, 040-833 7222, info@bitmadpark.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorerä -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemmesivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.